Developpez.com - SGBD & SQL
Rubrique SGBD & SQL Forum SGBD & SQL Forums Autre rubrique
X

Choisissez d'abord la catégorieensuite la rubrique :


Espace Web FoxPro hollandais d'Igor Nikiforov

Date de publication : 03/02/2007

Par Igor2004 (nikiforov.developpez.com/foxpro/hollandais)
 

User-defined functions FoxPro.

               Version PDF   Version hors-ligne


Hierbij de volgende UDF's (User Defined Functions) voor Visual FoxPro:

IFOR() - onvoorwaardelijke FOR lus.
IWHILE() - onvoorwaardelijke WHILE lus.
ICASE() - overeenkomstig ICASE().
IEXECCASE() - Evalueert de resultaten uit een voorwaardelijke lijst aansluitend uitvoering hiervan.
IEXECIF() - Afhankelijk van de waarde van een logische waarden wordt een van de twee reeksen uitgevoerd, en geeft het resultaat terug.
EXECUTE() - Voert een opdracht uit. Echter In tegenstelling tot een macrosubstitutie, kan het verschillende opdrachten uit een reeks uitvoeren.
FIELDNUM() - Geeft het veldnummer van een tabel terug. 
DANSLISTE() - Bepaald of een numerieke waarde in een lijst van het type "1,5,13-18" voorkomt.
INCREMENT() - Verhoogd of verminderd de waarde van een variabele met een en geeft het resultaat terug.
STRFILTER() - verwijderd alle tekens uit een reeks met uitzondering van de opgegeven.
REVERSE() - Geeft het omgekeerde van een tekenreeks terug.

Werken met matrics
ARRAYSUM() - Geeft de som van alle of een gedefinieerde reeks van numerieke waarden uit een gedefinieerde kolom van een matrics.
ARRAYAVG() - Berekend het rekenkundige gemiddelde van een reeks uit een geselecteerde kolom van een matrics.
ARRAYMIN() - Geeft het element met optioneel het rijnummer van de laagste waarde uit een geselecteerde matrics kolom.
ARRAYMAX() - Geeft het element met optioneel het rijnummer van de hoogste waarde uit een geselecteerde matrics.
ARRAYCNT() - Geeft het aantal elementen in de opgegeven kolom van een matrics.
ASCANQUICK() - Voert een binaire scan in een opgegeven kolom naar een element met de opgegeven zoekwaarde in een matrics.
VITESCAN() - Voert een binaire scan in een opgegeven kolom naar een element met de opgegeven zoekwaarde in een matrics. Dit is een vereenvoudigde uitvoering van de ASCANQUICK() functie.
GETALLWORDS() - Voert alle woorden uit een reeks in een global gedefinieerde matrics.

Conversie naar en van Romijnse cijfers
ARABTOROMAN() - Geeft de Romijnse cijfers van een numerieke waarde. (van 1 tot 3999).
ROMANTOARAB() - Geeft de numerieke waarde van een Romijns cijfer. ( van I tot MMMCMXCIX).


Om deze bibliotheek te registreren gebruikt u een van de volgende SET LIBRARY 
opdrachten:
SET LIBRARY TO ST_DENIS.FLL ADDITIVE  && for VFP
or
SET LIBRARY TO ST_DENIS.PLB ADDITIVE  && for FoxPro for DOS

Het verdiend aanbeveling de bibliotheek in uw zoek-pad op te nemen (SET PATH command).
Als dat niet het geval is moet de bibliotheek gedefinieerd worden met het SET LIBRARY commando:
SET LIBRARY TO <PATH TO LIBRARY> ST_DENIS.FLL ADDITIVE
Om de bibliotheek uit het geheugen verwijden geeft u het commando: 
RELEASE LIBRAY ST_DENIS
of wanneer het niet in het zoek-pad werd opgenomen: 
RELEASE LIBRARY <PATH TO LIBRARY> ST_DENIS

Meer dan 11.000 mensen hebben reeds mijn functies voor de Server van lidstaten SQL gedownload.
Ik hoop dat u ze eveneens nuttig zult vinden. 

Met de 
vriendelijke groeten, Igor Nikiforov 
Voor meer informatie over deze bibliotheek ST_DENIS voor FoxPro surft u naar
English
German
French
Spanish

User-defined string functions Transact-SQL, PL/SQL
English
German
French
Spanish


The team of Visual Extend sends a big Thank You for the allowance
to integrate the very nice functions into the new version 9.5 of the Framework VFX.               Version PDF   Version hors-ligne

Valid XHTML 1.1!Valid CSS!

Contacter le responsable de la rubrique SGBD & SQL