Developpez.com

SGBD & SQL

Choisissez la catégorie, puis la rubrique :


Espace Web FoxPro bulgare d'Igor Nikiforov

Date de publication : 01/09/2006

Par Igor2004 (nikiforov.developpez.com/foxpro/bulgare)
 

Потребителски дефинирани функции за FoxPro.

               Version PDF   Version hors-ligne


Потребителски функции за FoxPro

Дамы и Господа,

Бих желал да ви предложа следните функции FoxPro

IFOR() ЋнепосредственЛ FOR цикл
IWHILE() ЋнепосредственЛ WHILE цикл
ICASE() ЋнепосредственЛ CASE условен преход
IEXECCASE() ЋнепосредственЛ CASE условен преход, с изпълнением на една или няколко команди след условята.
IEXECIF() ЋнепосредственЛ IF условн преход, с изпълнение на една или няколко команди след условието.
EXECUTE() изпълнение на команди, разделени със символа [;], подобнона макрос.
FIELDNUM() връща поредния номер на полето в таблицата въз основа на неговото име
DANSLISTE() определя дали дадено число се намира в списъка от значения от типа Ћ1,5,13-18Л
INCREMENT() увеличава променливата с 1 и връща резултата
STRFILTER() премахва всички символи от първия стринг с изключение на символите, които са във втория
REVERSE() връща огледално обърнат стринг.

Функции за работа с масиви:
ARRAYSUM() – връща сумата от числовите елементи от дадена колона от масива.
ARRAYAVG() - връща средно аритметичното значение от числовите елементи от дадена колона от масива.
ARRAYMIN() - връща минималната стойност от числовите елементи от дадена колона от масива.
ARRAYMAX() - връща максималната стойност от числовите елементи от дадена колона от масива.
ARRAYCNT() - връща броя на числовите елементи от дадена колона от масива.
ASCANQUICK() – подобна е на вградената функция ASCAN(), но осъществява бинарно търсене в предварително сортиран масив
VITESCAN()  - осъществява бинарно търсене в в колона на сортиран масив
GETALLWORDS() - зарежда всички думи от променлива или MEMO поле в масив.

Функции за конвертиране на арабски числа в римски и обратно: 
ARABTOROMAN() – преобразува натурални числа в римски (от 1 до 3999)
ROMANTOARAB() – преобразува римско число в натурално (от I до MMMCMXCIX)


Вече над 18 000 човека са свалили моите фунции от интернет.
Надявам се да ги намерите полезни.

Споменатите функции са за следните версии:
FoxPro (VFP 9.0, 8.0, 7.0 и т.д., FoxPro 2.6 for DOS).
Библиотеката за Visual FoxPro има разширение FLL. За FoxPro 2.6 for DOS разширението е PLB.
Копирайте библиотеката в една от директориите, в които FoxPro има достъп, или в командата укажете пълния път до библиотеката.
За да можете да използвате функциите изпълнете командата:
set library to St_Denis additive
или
set library to <път към библиотеката>St_Denis additive
За да премахнете библиотеката от паметта изпълнете: 
release library St_Denis
или
release library <път към библиотеката>St_Denis

Библиотеката е компилирана с Visual Studio 6.0, защото при някои потребители при зареждане
на библиотеката компилирана с Visual Studio .NET 2003, се появява съобщение за грешка:
ЋLibrary file "name" is invalidЛ.

За повече информация за UDF на FoxPro, моля, посетете
http://www.universalthread.com/wconnect/wc.dll?2,54,33,31960
немски език
френски език

За повече информация за UDF на Transact-SQL, PL/SQL, моля, посетете
http://nikiforov.developpez.com/anglais/
немски език
френски език               Version PDF   Version hors-ligne

Valid XHTML 1.1!Valid CSS!

Contacter le responsable de la rubrique SGBD & SQL