Developpez.com - SGBD & SQL
Rubrique SGBD & SQL Forum SGBD & SQL Forums Autre rubrique
X

Choisissez d'abord la catégorieensuite la rubrique :


Espace Web bulgare d'Igor Nikiforov

Date de publication : 17/11/2005

Par Igor2004 (nikiforov.developpez.com)
 Дами и господа,
Имам удоволствието да Ви предложа Transact-SQL функции, улесняващи работата със стрингове

AT() Връща началната позиция на първото срещане на символен израз във друг символен израз,
   броейки от най-левия символ.
RAT()Връща номера на позицията на последно (най-десния) срещнатия стринг от символи
   в друг стринг от символи.
OCCURS() Връща броя на срещане на символен израз, срещащ се в друг символен израз
    (включвайки припокриване).
OCCURS2()Връща броя на срещане на символен израз, срещащ се в друг символен израз
    (изключвайки припокриване). 
PADL() Връща стринг от израз, допълнен с интервали или символи до определена дължина
    от лявата страна.
PADR() Връща стринг от израз, допълнен със интервали или символи до определена дължина
    от дясната страна. 
PADC() Връща стринг от израз, допълнен със интервали или символи до определена дължина
    от двете страни.
CHRTRAN() Замества всеки символ в израз, който съответства на символ във втори израз
     с кореспондиращ символ в трети израз. 
STRTRAN() Претърсва дали в първия параметър се съдържа втория, и ако се съдържа
     го замества с третия параметър. За разлика от вградената функция replace,
     STRTRAN има три допълнителни параметъра.
STRFILTER() Премахва всички букви от стринга с изключение на посочената.
GETWORDCOUNT() Преброява думите в стринга.
GETWORDNUM()  Връща определена дума от стринга.
GETALLWORDS() Зарежда в таблица всички думи от стринг.
PROPER() Връща от израза с букви стринг, написан с главни букви, подходящ за дадените имена
RCHARINDEX() е подобна на функцията в Transact-SQL charindex, но при нея търсенето е от дясно.
ARABTOROMAN() Преобразува арабско число в римско (от 1 до 3999).
ROMANTOARAB() Преобразува римско число в арабско (от I до MMMCMXCIX).

AT,  PADL, PADR, CHRTRAN,  PROPER са подобни на функциите в Oracle PL/SQL
INSTR, LPAD, RPAD, TRANSLATE, INITCAP

Вече над 10 000 човека са свалили моите фунции от интернет.
Надявам се да ги намерите полезни.


С най-добри пожелания,
Игорь Никифоров
За повече информация за UDF стринговете на Transact-SQL, моля, посетете
английски език
немски език
френски език
испански език
руски език


Разработчиците на Visual Extend исказаха благодарности за тези функции
и използването им в запитванията от клиента на Visual Foxpro към SQL сървъра в новата версия 9.5 на VFX.Valid XHTML 1.1!Valid CSS!

Contacter le responsable de la rubrique SGBD & SQL